Jednym z rodzajów składnicy danych na platformie Azure jest Azure Table storage. Tabele tworzone bezpośrednio w ramach Storage Account są Czytaj...